Ιδέα

Από που ξεκινάμε;

Ελάτε να μελετήσουμε την πραγμάτωσή της. Να διερευνήσουμε μαζί την δυνατότητα υλοποίησής της.

Με υπηρεσίες όπως :

  • Συμβουλευτική επιχειρήσεων
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
  • Εκπόνηση marketing plan
  • Συμβουλευτική στην διαχείριση και εποπτεία προσωπικού επιχειρήσεων
  • Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών για την ίδρυση εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ)
  • Παροχή οικονομικών συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, φορολογίας
  • Νομική και λογιστική υποστήριξη με την συνεργασία έγκριτων επιστημόνων

Καθώς και με την τεχνολογική υποστήριξη του τμήματος Τεχνολογίας να καταφέρουμε την υλοποίηση της Ιδέας σας σε σύγχρονο επιχειρηματικό πλαίσιο.